Obrázek na pozadí - výhodný prodej nemovitosti Obrázek na pozadí - výhodný prodej nemovitosti Obrázek na pozadí - výhodný prodej nemovitosti Obrázek na pozadí - výhodný prodej nemovitosti Obrázek na pozadí - výhodný prodej nemovitosti Obrázek na pozadí - výhodný prodej nemovitosti Obrázek na pozadí - výhodný prodej nemovitosti Obrázek na pozadí - výhodný prodej nemovitosti Obrázek na pozadí - výhodný prodej nemovitosti

Podmínky používání internetových stránek

Provozovatelem internetových stránek www.callidoreality.cz a www.callidoporadenstvi.cz je Callido Reality, s.r.o., IČ 248 54 662, se sídlem Na pořící 1041/12, 110 00 Praha 1 – Nové město (dále také jen jako „Provozovatel“).

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.callidoreality.cz a www.callidoporadenstvi.cz (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na každou osobu, která má v úmyslu užívat nebo užívá výše uvedené stránky (dále také jen jako „Uživatel“).

Přístup na uvedené stránky nebo používání některých aplikací na uvedených stránkách mohou být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

Některé z informací publikovaných na stránkách www.callidoreality.cz a www.callidoporadenstvi.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Provozovatel však v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které Uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.callidoreality.cz a www.callidoporadenstvi.cz.

Jak si vybrat realitní kancelář

Ještě stále jste si nevybrali realitku? Stáhněte si náš e-book. Najdete v něm otázky, na které je dobré se v realitní kanceláři určitě předem zeptat.

Jak si vybrat realitní kancelář
Facebook logo
WhatsApp logo
Twitter logo
Pinterest logo
Google+ logo
LinkedIn logo