775 706 010
V pracovní dny od 10 do 18 hodin

Zrušení vzájemného předkupního práva u spoluvlastnictví nemovitostí

Tomáš Prčík, 16. 9. 2020

Možná jste si toho v záplavě koronavirových zpráv nevšimli. Tak na to pro jistotu i zde připomínáme. Od 1. 7. 2020 došlo ke zrušení předkupního práva spolumajitelů k ideálním částem nemovitostí.

Týká se to nejčastěji garážových stání

Prakticky se tato změna nejčastěji týká:

  • garážových stání ve velkých bytových domech, která nejsou součástí společných částí domu, ale nacházejí se v
  • prostoru, který je vymezený jako samostatná jednotka, která má více spolumajitelů, •    komunikací („cest a chodníků“) v nově vybudovaných „satelitních koloniích“ rodinných domů, které nejsou ve vlastnictví obce, ale spoluvlastní je majitelé rodinných domů „v kolonii“.

Pozor na ne-přátelské prodeje při spoluvlastnických sporech

Bohužel je k celé věci nutno dodat, že český parlament zase jednou odvedl mizernou práci. V duchu „ode zdi ke zdi“.

Na místo toho, aby bylo předkupní právo k ideálním částem nemovitostí, které nám dobře sloužilo už od dob staré rakouské monarchie, v právním řádu ponecháno a vyloučeno pouze v situacích, kdy dělalo „neplechu“ a nebylo ku prospěchu věci (což jsou zejména již zmíněná parkovací stání a přístupové komunikace), bylo, v podstatě až na případ nabytí nemovitosti děděním, z právního řádu úplně vypuštěno.

Tím se bohužel znovu otevřela možnost ne-přátelských prodejů části nemovitostí v případě spoluvlastnických (velice často rodinných) sporů, kdy může (typicky) spolumajitel, který v nemovitosti nebydlí, chtít svoji část nemovitosti „aspoň za něco rychle prodat“. Tím spíš, když je ve finanční tísni a jeho ideální část nemovitosti je v exekuci.

„Predátorský“ kupující, který část nemovitosti koupí, pak může začít ostatní spolumajitele obtěžovat třeba nevítanými návštěvami, požadováním nájemného, a vynucovat si tím prodej „zbytku“ nemovitosti od ostatních spolumajitelů za nízkou cenu.