775 706 010
V pracovní dny od 10 do 18 hodin

Praha bude růst. Zbytek republiky asi spíš stagnovat

Tomáš Prčík, 10.5.2016

Minulý týden prolétla médii, téměř bez povšimnutí, predikce Českého statistického úřadu o vývoji počtu obyvatel v jednotlivých regionech České republiky do roku 2050. 

Vyplývá z ní, že všechny regiony Česka s výjimkou Prahy a středních Čech budou populaci ztrácet.

Jak známo je vývoj počtu obyvatel jedním ze dvou nejdůležitějších základů pro růst cen nemovitostí. V Česku možná o to důležitější, protože Češi vnímají investice do nemovitostí jako skvělé zajištění na důchod.

Jaké jsou tedy předpoklady budoucího vývoje?

Nejprve se podívejme na odhad vývoje počtu obyvatel ve věkových skupinách 15 až 65 let a (dětí) ve věku do 14 let, které z většiny působí na ceny nemovitostí inflačně.

Rok Počet obyvatel 0 - 14 let Počet obyvatel 15 - 65 let
2012 170 253 856 494
2020 190 910 808 976
2025 184 326 823 450
2030 179 307 836 288
2035 178 553 839 689
2040 183 489 849 417
2045 192 277 845 103
2050 201 140 852 233

Zdroj: ČSÚ

Zdroj: ČSÚ

Zdroj: ČSÚ

Závěry predikce ČSÚ. Aspoň trocha naděje.

  • Počet obyvatel poroste: nárůst o 11 % 
  • Hlavní město Praha zůstane druhým nejlidnatějším krajem 
  • Očekává se plynulý vývoj jednotlivých demografických procesů 
  • Předpoklad stabilních migračních zisků 
  • Změny ve věkovém složení obyvatelstva nebudou v Praze tak výrazné jako v ostatních krajích 
  • Obyvatelstvo zestárne: čtvrtina obyvatel bude starší 65 let 

Celou studii Projekce obyvatelstva v Hlavním města Praze do roku 2050 si můžete přečíst zde.

Ceny nemovitostí v Praze by mohly růst

Než se pustíme do závěrů, je nutno podotknout, že je výše uvedené rozdělení věkových skupin příliš hrubé na posouzení inflačních tlaků na ceny nemovitostí. Část skupiny "dospělých" totiž působí na ceny deflačně.

Lze říct, že jsou alespoň stagnující počty obyvatel v aktním věku a dětí v Praze (a Středkčeském kraji) v poměrech ČR pro realitní investory výhrou.

Závěry nechť i udělá každý sám. Podle našeho názoru, při rozumné hospodářské politice státu, turistické atraktivitě Prahy, bez vnějších negativních šoků, dává predikce solidní naději na dlouhodobý růst cen meovitostí v Praze. 

V každém případě se podle našeho dojmu jeví být Praha nejlepším místem pro rezidenční realitní investice v ČR.